MR. A.J.M. VAN DER BORST

ADVOCAAT en MEDIATOR

In de waarneming van mr. A.J.M. van der Borst door een collega advocaat is voorzien in gevallen van langdurige onbekwaamheid in de uitoefening van zijn taak.

Informatie daarover kan via de kantoor-contactgegevens van deze website worden verkregen.