In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten mogen slechts maximaal 4 rechtsgebieden worden geregistreerd. Mr. A.J.M. van der Borst is ingeschreven voor de volgende rechtsgebieden :

Algemene Praktijk

Personen- en Familierecht

Erfrecht

Arbeidsrecht

De werkzaamheden van Mr. A.J.M. van der Borst zijn echter n i e t tot de bij de orde geregistreerde rechtsgebieden beperkt. De registratie heeft derhalve uitsluitend en alleen betekenis voor de orde van advocaten.