MR. A.J.M. VAN DER BORST

ADVOCAAT

Algemeen

Algemene informatie over de rechtspraak in Nederland vindt u via http://www.rechtspraak.nl en http://www.nvvr.org

Brochures van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Publicaties+en+brochures.htm


Griffierecht

De door de gerechten in rekening gebrachte tarieven (griffierecht) vindt u via http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/default.aspx

Schuldsanering


Iets over de regels inzake schuldsanering die via de rechtbank kan worden uitgesproken :

http://www.wsnp.rvr.org

Straftoemeting

Over regels die de gerechten hebben afgesproken inzake bestraffing van bepaalde delicten

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-strafrecht/Documents/Orientatiepunten-en-afspraken-LOVS.pdf