KOSTELOZE RECHTSBIJSTAND

Advocaat Mr. v.d. Borst te Etten-Leur is door de Raad voor Rechtsbijstand gecertificeerd voor het behandelen van zaken op basis van kosteloze rechtsbijstand.

Kosteloze rechtsbijstand is een wettelijke voorziening voor met name particulieren, waarvoor u niet verzekerd behoeft te zijn.

Indien u voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking ontvangt uw advocaat van overheidswege een vergoeding. Een eigen bijdrage naar rato van uw inkomen komt voor uw eigen rekening. Tevens komen voor uw eigen rekening bepaalde onkosten die voor de zaak worden gemaakt, zoals griffierecht.Deze onkosten worden ook wel "verschotten" genoemd.

De proceskosten waarin de rechter een van de partijen kan veroordelen zijn niet door de wettelijke kosteloze rechtsbijstand gedekt.

Of u voor kosteloze rechtsbijstand in aanmerking komt hangt af van uw inkomen en vermogen.

Wij beoordelen samen met u aan de hand van de regels voor kosteloze rechtsbijstand of u daarvoor in aanmerking komt en vragen zelf die bijstand vervolgens voor u aan bij de raad voor rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch. Voor nadere informatie over kosteloze rechtsbijstand kunt u ook raadplegen : http://www.rechtsbijstand.nl