MR. A.J.M. VAN DER BORST

ADVOCAAT en MEDIATOR

Sculptuur Johan van Loon

Kunst en Recht

Geschillen over kunst vormen geen bijzonder onderdeel van het recht maar zijn geschillen die aanraking kunnen hebben met diverse rechtsgebieden zoals auteursrecht, kooprecht, algemene voorwaarden, dwaling en zelfs strafrecht.

Kennis van en ervaring met de kunstpraktijk - bijvoorbeeld het veilingwezen - is voor de jurist die zich bezig houdt met geschillen over kunst onontbeerlijk.

Kennis van de kunststromingen is al evenzeer een vereiste.