In de waarneming van mr. A.J.M. van der Borst door een collega advocaat is voorzien in gevallen van langdurige onbekwaamheid in de uitoefening van zijn taak.

Informatie daarover kan via de kantoor-contactgegevens van deze website worden verkregen.