TARIEF

Het basis uurtarief van advocaat Mr. v.d. Borst te Etten-Leur ligt anno 2023 op € 175,- exclusief b.t.w., te vermeerderen met 5% over het honorarium i.v.m. algemene kantoorkosten en met verschotten (dat zijn onkosten die ten behoeve van uw zaak worden gemaakt zoals griffierecht te betalen aan gerechten, deurwaarderskosten, publicatiekosten, deskundigenkosten e.d.).

Steeds wordt echter voor elke individuele zaak een uurtarief met u afgesproken dat mede afhankelijk is van de aard en het belang van de zaak. Prijs- en betalingsafspraken zijn dus steeds mogelijk.

Kantoor bankrekeningen : NL25ABNA0526853670 en NL49INGB0003403838

Stichting Derdengelden Mr. A.J.M. van der Borst te Etten-Leur : NL88ABNA0526899387 uitsluitend bestemd voor gelden die ten behoeve van clienten worden ontvangen.