MR. A.J.M. VAN DER BORST

ADVOCAAT en MEDIATOR

Uw Rechtsbijstand Verzekering

Indien u voor rechtsbijstand een particuliere verzekering heeft afgesloten bijvoorbeeld bij DAS, ARAG, SRK e.a. en u wenst dat advocaat Mr. v.d. Borst te Etten-Leur uw zaak zal gaan behandelen dan is het mogelijk dat toestemming aan de verzekeringsmaatschappij wordt gevraagd om voor rekening van de verzekeraar uw zaak te behandelen.

U heeft het recht op een vrije advocatenkeuze. U hoeft zich dus niet een advocaat te laten aanwijzen door de verzekeringsmaatschappij.

Bent u het niet eens met het standpunt van de verzekeraar over uw zaak – bijvoorbeeld de verzekeraar is van oordeel dat uw zaak geen of onvoldoende kans van slagen heeft – dan bestaat vrijwel steeds het recht om een second opinion te laten uitbrengen door een advocaat. Die toestemming tot het uitbrengen van een second opinion kan voor u uiteraard worden aangevraagd.